Yoga & Meditatie Centrum

Individuele Chakras

Hoe is de werking van Het Chakra SysteemBasischakra

Fysiek: Darmen, prostaat, nieren & zenuwstelsel.
Energetisch: Gegrond zijn, overleven en basiszekerheden.

Basis chakra Dit chakra geeft je informatie over de zorg die je aan jezelf besteedt; En de zorg die je aan je voeding fysiek alswel energetisch besteedt. Luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. Het staat ook voor ‘jezelf kunnen ontplooien’ en een ‘veilige thuisbasis’, beiden belangrijk om dit chakra te ontwikkelen. Als dit chakra in harmonie is, voel jij je overal thuis en ben je assertief, ondernemend en actief. Je kunt de dingen die je wilt, realiseren en dus praktisch neerzetten. De universele kleur van het wortelchakra is helderrood.

Navelchakra

Fysiek: Bekkenruimte, Voortplantingsorganen, nieren, blaas, lymfeklieren.
Energetisch: Saamhorigheid, gevoel en seksualiteit.

Navel chakra Dit chakra is het centrum van je gevoel. Het navelchakra geeft inzicht in je gevoelens en de manier waarop je gevoelens kunt geven en ontvangen. Wanneer je je gevoelens regelmatig negeert of achterwege laat ze tot uiting te brengen, dan ontstaat er stagnatie in je navelchakra. Als dit chakra in harmonie is, kun je je makkelijk met anderen en je eigen gevoelens verbinden. Je hebt vertrouwen in het leven, jezelf en de mensen om je heen. Tevens is dit chakra het centrum van heldervoelendheid; de mate waarin je situaties, anderen, jezelf en atmosferen kunt aanvoelen. De universele kleur van het navelchakra is oranje.

Zonnevlechtchakra

Fysiek: Milt, alvleesklier, lever & gal, zenuwstelsel.
Energetisch: Wilskracht, zelfbewust, doelgericht en bundelen van je energie.

Zonnevlecht chakra De zonnevlecht is het centrum van je daadkracht, van waaruit je handelt en reageert. Wilskracht, doelgerichtheid en keuzes maken zijn de belangrijkste aspecten van het zonnevlechtchakra. Het ontwikkelen van je innerlijke kracht, zelfvertrouwen, het geloof in eigen kunnen en het gebruik maken van de mogelijkheden die je hebt, behoren bij de ontwikkeling van dit chakra. Vanuit dit chakra bepaal je je richting, neem je beslissingen en maak je keuzes. ‘Ik’ leren zeggen, zoals in: ‘ik wil’, ‘ik kan’, ‘ik richt mijn energie doelbewust’ en ‘ik ben me bewust van mijn energie’. Het zonnevlechtchakra functioneert als energieverdeler naar de andere chakra’s toe. De universele kleur van de zonnevlechtchakra is geel.

Hartchakra

Fysiek: Gebied van het hart & longen, het bloed en bloedsomloop, de thymus klier.
Energetisch: Liefde ontvangen en geven, zelfacceptatie en vervulling.

Hart chakra Dit chakra is het centrum waar je liefde voelt voor jezelf en anderen en van waaruit je liefde kunt geven en ontvangen. Liefde geven en ontvangen is een van de diepste behoeftes die een mens heeft. De energie van liefde is de meest ondersteunende en voedende universele kracht die er is. Het ontwikkelen van zelfacceptatie, begrip en waardering voor jezelf en anderen zijn thema’s van dit chakra. Het hartchakra is het chakra waarin je vervulling, harmonie en evenwicht kunt ervaren. En van hieruit maak je ook contact met je innerlijk kind. Vanuit het hartchakra weet je wat jouw groeimogelijkheden zijn in dit leven. Groei is een rijpingsproces en een voortdurende beweging. De universele kleur van het hartchakra is roze of lichtgroen.

Keelchakra

Fysiek: Schildklier & bijschildklieren.
Energetisch: Alle vormen van communicatie en zelfexpressie.

Keel chakra Dit is het centrum van de communicatie. Dus de manier waarop jij informatie uitzendt en ontvangt. Dit chakra maakt jouw manier van communiceren zichtbaar, de wijze waarop jij je uitdrukt, een manier die je geleerd of overgenomen hebt, vanuit je directe omgeving. Het is het ontvangstation van telepathische informatie en helderhorendheid: de manier waarop jij informatie wel of niet ontvangt en hoe jij de dingen helder hoort. Vanuit dit chakra maak je contact met je innerlijke stem, je innerlijke waarheid en je rechtvaardigheidsgevoel. Via je keelchakra breng je tot uiting wat er in je leeft en treed je ook in contact met anderen en de wereld om je heen. De universele kleur van het keelchakra is helderblauw.

Voorhoofdchakra

Fysiek: Hypofyse, epifyse, hypothalamos, hormonaal stelsel & 3e oog.
Energetisch: intuitief waarnemen, zelfreflectie en inzicht.

Voorhoofd chakra Zelfreflectie, helderheid in jezelf en helder waarnemen zijn de belangrijkste aspecten van het voorhoofdchakra. Het is het centrum van intuitie van waaruit je helder ziet en inzicht en overzicht hebt, om door de dingen heen te kijken. Het is het chakra van je onderscheidingsvermogen. Je vermogen om te visualiseren, te fantaseren, te communiceren via beelden. Je verbeeldingskracht komt in dit chakra tot uiting. Evenals het inzicht dat je in jezelf hebt, je manier van handelen en het effect daarvan. Om het voorhoofdchakra optimaal te laten functioneren, is het van belang dat ratio en intuitie elkaar aanvullen en in balans zijn. Dan ben je namelijk creatiever, begrijp je de dingen beter en leer je makkelijker. De Universele kleur van het voorhoofdchakra is blauw/paars.

Kruinchakra

Fysiek: Verbonden met alle klieren & alle cellen van ons lichaam.
Energetisch: Universeel bewustzijn, inspiratie en vertrouwen op je innerlijke leiding.

Kruin chakra Het kruinchakra is het centrum van helder weten en je innerlijke leiding. Vanuit dit chakra houd je contact met je universele kennis en ervaar je Eenheid. Het vertrouwen in je eigen processen, je eigen overtuigingen en eigenwaarde zijn ontwikkelingsprocessen in dit chakra. En via je kruinchakra ontvang je inspiratie en kun je je grenzen verlegen door creatief te denken. Van hieruit leer je om op een onbevooroordeelde manier naar jezelf en de wereld om je heen te kijken. Overtuigingen die oordelen of afkeurend zijn werken beperkend voor je door in het gebied van je kruinchakra, evenals verstaarde denkbeelden. Positieve overtuigingen, creëren van nieuwe ervaringen, geloven in je idealen en een optimistische levensinstelling werken verruimend door in het kruinchakra. De Universele kleur van de kruinchakra is wit/violet.